Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma

 

Valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpemindfulnessita silmällä pitäen. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen. Valmennusohjelman takana ovat ne lukuisat (tähän mennessä jo yli tuhat) tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvulta lähtien.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten (ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta 1,5 tunnin mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Ohjelman vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun valmennukset toteutetaan noin viikon välein.

 

Valmennusohjelman teemat:

1.askel: Työpaikan ihmissuhteet – yhdessä ihmettely, kuinka kohtelet itseäsi ja muita.

2.askel: Huomion tietoinen suuntaaminen – keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta.

3.askel: Reaktiivisuus vai proaktiivisuus – viivästäminen ja viisaiden vastausten valinta.

4.askel: Kokemusten luonne; tunnistaminen ja vaikuttaminen – kiireestä läsnäoloon.

5.askel: Stressi ja päivittäisen palautumisen taito – virkeänä töistä kotiin.

6.askel: Olennaistaminen – priorisointi ja oivallukset, mikä YKSI asia auttaa raivaamaan esteet.

7.askel: Tunnetaidot työssä – työpaikan ilmapiiri, luottamus ja yhteistyö, myötätunto

8.askel: Mindfulness-taitajan onnistumismalli – tietoiset askelet hyvinvointiin ja onnistumisiin.

Mindfulness Työssä -valmennus voidaan myös toteuttaa valituin teemoin osana koulutus-, virkistys- tai tyky-päivää tai koko päivän mittaisena valmennuksena.

 

Valmennuksen kesto: 2 tuntia – koko päivä

 

Tähtien Polku

www.tahtienpolku.com

© KAIDAN KIHO 2019